Harmonogram Kongresu „Prawo dla odpowiedzialności”

Informacje na temat poszczególnych paneli znajdują się na podstronie: www.kongres.elsa.org.pl/panele.