Kampania społeczna „Mam prawo do odpowiedzialności” to wydarzenie towarzyszące Kongresowi, które ma na celu podkreślenie oczekiwań społeczeństwa w stosunku do biznesu i jego polityki CSR. Pragniemy zaznaczyć, że działalność społecznie odpowiedzialna nie może być traktowana jako chwyt marketingowy, a zamiast tego powinna być postrzegana jako moralny obowiązek świata biznesu. Zależy nam na uświadomieniu wszystkim ludziom, że mają prawo domagać się wspólnej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz pokazaniu, że nowoczesna firma to firma działająca z poszanowaniem praw człowieka i środowiska naturalnego, wspierająca społeczności lokalne, tworząca i respektująca kodeksy dobrych praktyk.

ELSA Poland, jako stowarzyszenie studentów prawa, kładzie nacisk na prawo społeczeństwa do domagania się działalności społecznie odpowiedzialnej od biznesu i zachęca wszystkich do wspólnego promowania hashtagu #mamprawodo.