Aktualności

Współpracują z nami… cz. 1

By 26 maja 2018 No Comments

Podczas Kongresu gościć będziemy reprezentantów wielu organizacji i firm. Już teraz chcielibyśmy Wam zaprezentować część z nich.

Logo Polskiego Instytutu Praw Człowieka i BiznesuPolski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest apolityczną i niezależną fundacją non-profit działającą na rzecz zwiększenia stopnia poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, w kontekście odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, poprzez oddziaływanie na codzienną praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, a także politykę państwa i ustawodawstwo.

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu objął Kongres patronatem merytorycznym.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.pihrb.org/o-nas.

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Misją Fundacji jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacja do działań służących jego ochronie. Fundamentem działalności Fundacji jest zasada partnerstwa i współpracy. Organizacja działa w obszarach poszanowania zasobów, ochrony bioróżnorodności, poszanowania wody i energii. Działania prowadzone są formie praktycznych projektów, programów edukacyjnych, kampanii promocyjnych oraz konkursów grantowych. Od 25 lat sztandarowym działaniem Fundacji Nasza Ziemia jest Akcja „Sprzątanie świata – Polska”. Fundacja Nasza Ziemia współpracuje z samorządami i biznesem, tworząc i realizując partnerskie programy dla tych podmiotów.

Więcej: www.naszaziemia.pl i facebook.com/naszaziemia.

Stowarzyszenie Lepszy Świat zajmuje się pomocą społeczną, edukacją i promocją wolontariatu. Stowarzyszenie wspiera oddolne inicjatywy i angażujemy społeczność lokalną do działania.

Do najważniejszych działań należą: Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach, Poznańskie Centrum Wolontariatu, Poznańska Noc Świątyń, akcje na rzecz uchodźców syryjskich, akcja Budujemy szkołę w Nepalu. Stowarzyszenie działa w Poznaniu od 2005 roku.

 Frank Bold to międzynarodowa organizacja prawnicza założona w 1995 r. w Republice Czeskiej (do roku 2014 działającą pod nazwą Ekologicznego Serwisu Prawnego). Od 2012 r. Fundacja Frank Bold jest obecna w Polsce, działając przede wszystkim w obszarach szeroko rozumianej ochrony środowiska, odpowiedzialnego państwa oraz przejrzystości życia publicznego i koncentrując się na pomocy obywatelom, inicjatywom lokalnym i organizacjom pozarządowym, które z powodu braku odpowiedniej wiedzy prawnej nie mogą skutecznie dochodzić swoich praw. Fundacja jest członkiem m.in. koalicji ALTER-EU, Koalicji CSR Watch, a także Koalicji na rzecz Otwartego Rządu.

Nienieodpowiedzialni to projekt zainicjowany przez ANG Spółdzielnię oraz Fundację „Będę Kim Zechcę”, będący odpowiedzią na wyzwania branży finansowej z zakresu etyki, odpowiedzialnej sprzedaży i zrównoważonego rozwoju. To idea efektywnej, mądrej i wrażliwej branży finansowej, świadomej swojej roli wobec klientów, współpracowników, społeczeństwa i przyrody. W ramach Nieniedpowiedzialnych powstało medium online, pięciokrotnie już organizowana konferencja, której ostatnia edycja zgromadziła ponad 350 osób oraz gazeta docierająca do przedstawicieli branży finansowej, najważniejszych organizacji pozarządowych, administracji publicznej i wyższych uczelni. W 2018 roku zostanie również po raz pierwszy wydana książka „Rozmowy o odpowiedzialności”.

Już niedługo przedstawimy kolejne podmioty, które pojawią się na naszym Kongresie!

Leave a Reply

Jak zostać partnerem