Aktualności

Współpracują z nami… cz. 3

By 13 czerwca 2018 No Comments

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska jest wyłącznym przedstawicielem Fairtrade International w Polsce. Fairtrade – największy system certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu – wspiera ponad 1,6 miliona drobnych rolników i pracowników najemnych w krajach Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Afryki, Azji i Oceanii, produkujących między innymi kawę, herbatę, cukier trzcinowy, kakao, owoce tropikalne, bawełnę, kwiaty, a nawet piłki sportowe. Fairtrade oferuje stabilne ceny i premie wspierające zrównoważony rozwój lokalnych społeczności; zwalcza zjawiska pracy niewolniczej, przymusowej pracy dzieci i wszelkie formy dyskryminacji.

Fairtrade wzmacnia pozycję rolników i pracowników najemnych z globalnego Południa – reprezentanci sieci producentów Fairtrade mają 50% głosów podczas Walnych Zgromadzeń organizacji. Fairtrade Polska jest również jednym z koordynatorów kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, polegającej na integracji społeczności wokół zagadnienia Sprawiedliwego Handlu. W kampanii biorą udział między innymi szkoły, uczelnie, miejsca pracy, wspólnoty wyznaniowe, jak również całe miejscowości.

Więcej na www.fairtrade.org.pl i www.spolecznosci.fairtrade.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to certyfikat, który już od 20 lat wzmacnia wizerunek polskich przedsiębiorstw oraz buduje zaufanie do firm, ułatwiając nawiązywanie współpracy z partnerami biznesowymi, organizacjami społeczności lokalnej i regionalnej oraz innymi jednostkami. Laureaci programu to wyjątkowe firmy, w których tworzone są coraz ciekawsze i dostosowane do potrzeb pracowników miejsca pracy, umiejętnie prowadzony jest dialog z klientami czy dostawcami

i poszukiwane są innowacyjne rozwiązania. „Przedsiębiorstwa Fair Play” angażują się w inicjatywy lokalne, jednocześnie dbają o środowisko naturalne. Organizatorzy wspólnie z Laureatami udowadniają, że etyka i biznes nie są sprzeczne.

Fundacja „Rodzic w mieście” powstała z potrzeby reprezentacji w debacie publicznej rodziców żyjących w miastach oraz ograniczania wszechobecnego wykluczeniu rodziców z dziećmi z życia społecznego i kulturalnego. Współpracując z instytucjami administracji publicznej chce zmieniać prawo i tworzyć architekturę przyjazną i dostępną dla rodziców

Godzenie pracy zawodowej i rodzicielstwa zawsze było wyzwaniem. Ale jest nim szczególnie teraz, gdy od pracowników wymaga się niemalże pełnej dyspozycyjności, dojazd z domu do miejsca pracy potrafi zająć godziny, a dostęp do instytucji opieki nad dziećmi jest ograniczony i niewystarczający. Dlatego też Fundacja przekonuje biznes, że tworzenie programów wspierających rodziców w miejscu to korzyść nie tylko dla społeczeństwa, ale także dla pracodawcy. Promuje dobre praktyki firm odpowiedzialnych społecznie, które mierzą się z wyzwaniem zarządzania różną grupą pracowników, w tym także rodziców. W kwietniu br. Fundacja opublikowała raport „Rodzic w pracy”, który jest zbiorem najciekawszych praktyk z zakresu Work&Family balance realizowanych przez firmy w Polsce.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka to organizacja utworzona w 1989 roku przez członków Komitetu Helsińskiego w Polsce. Jej misją jest rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą. Od 2007 r. posiada status konsultatywny przy Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest również członkiem m.in. Human Rights House Network, międzynarodowej koalicji tworzonej przez organizacje pozarządowe z m.in. Norwegii, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Azerbejdżanu, Kenii i Ugandy oraz Platformy Społecznej Solidarności.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i  sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Leave a Reply

Jak zostać partnerem