Aktualności

Współpracują z nami… cz. 2

By 7 czerwca 2018 No Comments

Fundacja Pro Diversity od lat wspiera firmy w Polsce we wdrażaniu polityk, mechanizmów i działań wspierających tworzenie miejsca pracy otwartego na osoby LGBT – wskazując na wymierne korzyści z takich działań i dostarczając niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie, dzięki badaniom, analizom i międzynarodowej współpracy – fundacja wspiera budowanie świadomości istotności podejmowania takich działań wśród samych osób LGBT w Polsce. Pro Diversity jest wiodącym ekspertem w tym obszarze.

 

CIWF Polska jest częścią międzynarodowej organizacji CIWF – Compassion in World Farming, która powstała 50 lat temu w Wielkiej Brytanii i której celem jest zakończenie przemysłowego chowu zwierząt. CIWF działa aktywnie na rzecz zmiany prawa, pomaga wprowadzać firmom lepsze rozwiązania, konsumentom dokonywać etycznych wyborów i publikuje materiały pokazujące, jak traktowane są zwierzęta hodowlane. Produkcja zwierzęca i związane z nią wykorzystywanie ograniczonych zasobów naturalnych niszczą bioróżnorodność i prowadzą dzikie zwierzęta na skraj wyginięcia. Hodowla przemysłowa zatruwa wody, odpowiada za powstawanie tzw. martwych stref (w których nie ma już żadnego życia) w oceanach, tworzy idealne warunki dla rozwoju superbakterii i przyczynia się do rosnącej oporności ludzi na antybiotyki. Z milionami niedożywionych ludzi i planetą w niebezpieczeństwie ważne jest, aby podjąć skuteczne działania i to szybko.

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (PSSH) zostało powołane do życia w roku 2003 przez grupę entuzjastów idei Fair Trade. (KRS 0000173179). PSSH jest organizacją, która przyczynia się do walki za głodem i ubóstwem, promuje odpowiedzialną konsumpcję oraz Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel. Realizując cele statutowe, prowadzi działania w zakresie edukacji rozwojowej, buduje świadomość społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu.

Od 2010 roku PSSH jest członkiem Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (ID 678).

Centrum Pro Bono to program prowadzony od 2007 roku przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Centrum pośredniczy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, które potrzebują pomocy prawnej, a kancelariami świadczącymi wsparcie prawne pro bono. Dotychczas prawnicy z kancelarii współpracujących z CPB pomogli w blisko 500 sprawach. Dodatkowo kancelarie angażują się w działania edukacyjne, prowadząc szkolenia (m.in. z prawa pracy, ochrony danych osobowych), a także lekcje w szkołach. Centrum Pro Bono współpracuje w portalem NGO.PL, który wspiera przy organizacji m.in. akcji „Zapytaj prawnika o…”. Od kwietnia 2018 roku w dodatku Rzecz o prawie dziennika „Rzeczpospolita” ukazują się artykuły autorstwa prawników współpracujących z CPB, które dotyczą spraw realizowanych w ramach pomocy organizacjom pozarządowym.

Więcej informacji: http://www.centrumprobono.pl/.

Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych (inaczej: kliniki prawa, ang.: legal clinics) polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji poradni prawnych, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim.

Jednym z podstawowych celów tego programu jest niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim. W ten sposób zarówno spełnia się niezmiernie ważną misję społeczną, jak i kształtuje wśród studentów prawa świadomość traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej. Studenci mają możliwość poznania problemów społecznych, dzięki czemu wśród przyszłych prawników wzrasta stopień wrażliwości na kwestie naruszania praw człowieka.

Dzięki temu programowi wzrasta zarówno zaangażowanie jednostek jak i całej społeczności prawno-akademickiej w pracę na rzecz szczególnie zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego. Pozwala on też zaspokoić elementarne, najważniejsze potrzeby społeczne związane z dostępem do bezpłatnej pomocy prawnej.

Leave a Reply

Jak zostać partnerem